Respons i Vänersborg

Publicerad torsdag, 01 Maj 2014

Respons finns i Vänersborg och erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) av legitimerad psykoterapeut med inriktning KBT.
Kognitiv beteendeterapi innefattar en rad evidensbaserade metoder för olika problemområden med fokus på hur våra tankar och känslor påverkar våra handlingsmönster i den miljö vi befinner oss i.

Att en psykoterapeut är legitimerad innebär bland annat att den som blir behandlad kan vara säker på att terapeuten har en gedigen utbildning inom psykoterapi. En utbildning till psykoterapeut löper över flera år och innefattar också arbete med patienter. Innebörden av att KBT är en evidensbaserad metod är att Kognitiv beteendeterapi har ett omfattande forskningsstöd för behandling vid en lång rad besvär som vi människor kan lida av. Det finns stöd för att kognitiv beteendeterapi fungerar vid olika typer av ångest och oro, fobier, depressioner, stressrelaterade besvär, relationsproblem, tvångstankar, missbruk av till exempel spel, alkohol och droger samt för en hel del andra besvär.

Vanligtvis är behandlingstiderna relativt korta med fokus på, hur individens problem stör den nuvarande livssituationen, och att hitta lösningar för att kunna gå vidare med sitt liv på ett mer funktionellt sätt. Fokus ligger på att förstå sina tankar, reaktioner och handlingsmönster och därigenom lättare kunna förändra i enlighet med sina mål.

 

 

Träffar: 2991